KONTAKT

GOTOWY NA ZMIANY?

POROZMAWIAJMY O TYM, JAKIE WNĘTRZE BĘDZIE NAJLEPIEJ ODDAWAŁO TO, KIM JESTEŚ

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę KIKAROOM danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub złożenie oferty zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma KIKAROOM, ul. Hebanowa 4, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9371010339, REGON: 070728129. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem pracownia@kikaroom.pl